Pristupnica za članstvo DSOJ
Nastavi dalje
 
Informacije :

Vaša popunjena pristupnica se šalje članovima Upravnog odbora DSOJ na odobrenje. Kada se pristupnica odobri, dobićete više informacija o uplati godišnje članarine.


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati na: drustvo@pr.org.rs.

*Napomena: Ukoliko ste do sada bili član Društva, Vaše članstvo je već odobreno i svrha popunjavanja ove pristupnice je ažuriranje Vaših podataka.

 
I deo pristupnice //  Osnovni podaci 

 
 Ime i Prezime *

 
Datum Rođenja *

Dan/Mesec/Godina
 
Kontakt Telefon: *

 
II deo pristupnice // Profil na društvenim mrežama 


Vaši linkovi ka ličnim profilima će ostati tajna i njihova svrha je interna komunikacija, kao npr: da Vas zapratimo (follow) na Twitter, Instagram i/ili pozovemo u privatnu Facebook i LinkedIn grupu za članove DSOJ.
 
Izaberite društvene mreže/aplikacije koje aktivno koristite: *


 
Unesite link Vašeg Facebook profila: *

Upišite / ukoliko ne želite da ostavite link.
 
Unesite link Vašeg Twitter profila: *

Upišite / ukoliko ne želite da ostavite link.
 
Unesite link Vašeg LinkedIn profila: *

Upišite / ukoliko ne želite da ostavite link.
 
III deo pristupnice // Profil Obrazovanja

 
Najviši stepen stručne spreme *


 
Ime instutucije i godina sticanja zvanja:

Poslednji najviši stepen stručne spreme koji ste stekli.
 
Ukoliko imate neformalno obrazovanje - Unestite Instituciju, godinu, oblast

Primer: Digital Marketing Institute (DMI), 2015, Professional Diploma in Digital Marketing
 
IV  deo pristupnice - Profesionalni profil

 
Koliko godina radnog iskustva imate u struci (komunikacije/PR)? *


 
Ime kompanije/agencije/ustanove u kojoj ste trenutno zaposleni: *

 
Koliko zaposlenih ima vaša agencija/kompanija/ustanova? *


 
Vaša pozicija u kompaniji i godina kada ste počeli na toj poziciji: *

 
Kog nivoa menadžmenta je vaša funkcija u kompaniji/agenciji/ustanovi? *


 
V deo pristupnice - Članstva u drugim organizacijama

 
Da li ste član sledećih organizacija:

Moguće je izabrati više organizacija.

 
Da li ste član neke internacionalne organizacije?

Unesite ime organizacije
 
VI deo pristupnice - DSOJ Članstvo 

 
Kako ste čuli za DSOJ? *


 
Obzirom da u DSOJ-u često organizujemo događaje, koji bi Vam termini najviše odgovarali? *


 
Da li biste voleli da se uključite u rad Društva? *


 
Izjavljujem, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, da su svi podaci u pristupnici tačni, kao i da ih na dodatni zahtev mogu potkrepiti materijalnim dokazima. *


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform