Septembarsko izdanje #How2PR
Kontakt mail: drustvo@pr.org.rs
Prijava
 
Ime i Prezime *

 
{{answer_abTY0zrmULBB}} u kojoj kompaniji/agenciji/organizaciji ste zaposleni? *

 
Da li planirate da ostanete na druženju nakon diskusije?

It will be fun! :)


 
Da li ste član DSOJ? 
Da li imate dodatan komentar ili sugestiju za sam event?

 
Klikom na REGISTER vaša prijava će biti zabeležena i sam tim postati validna. 

Mail potvrde biće poslat u roku do 24h.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform