Prolećno izdanje #How2PR
Tema događaja: Lični i korporativni digitalni otisak: kako se menjaju komunikacije u digitalnom poslovanju?

Kontakt mail: drustvo@pr.org.rs
Prijava
 
Ime i prezime: *

 
{{answer_Mtfjliu16hWz}}, koja je Vaša e-mail adresa? *

 
Da li planirate da ostanete na druženju nakon predavanja? *

It will be fun! :)


 
Da li ste član DSOJ? * 
Da li imate dodatan komentar ili sugestiju za sam event?

 
Klikom na SUBMIT, Vaša prijava će biti zabeležena, i samim tim, validna.
Mail potvrde biće poslat najkasnije u roku od 24h.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform